Výuka

Dějepis 9

Letos se budeme zabývat 20. stoletím - vznikem Československa, totalitou - nacismem a komunismem a také demokracií. 

English 9C Šed

Introductory information: Every Monday in School club and Every Thursday /first two lessons/ in AJ II