Naše družina

Školní družina je určena žákům 1. - 3. třídy. Ve školním roce 2024/2025 přijímáme do školní družiny i žáky z 4. ročníků. V případě vašeho zájmu o umístění dítěte do ŠD kontaktujte vedoucí školní družiny. Školní klub mohou navštěvovat žáci od 4. do 9. třídy. Školní  družina je v provozu denně od 6,30 - 18,00 hod. Aktuální informace o programu a akcích v družině najdete na nástěnce u vchodu nebo v novinkách na tomto webu. Můžete se seznámit s ročním plánem a na další stránce s řádem školní družiny. Vedoucí školní družiny je pí vychovatelka Bc. Jana Fingrová, DiS., tel. 272 088 235, 272 088 290, 724 354 942.

 

 

Režim školní družiny:


06,30 - 07,45 příchody do ranní družiny
13,00 - 14,00 vyzvedávání dětí z družiny po obědě   

14,00 - 15,30 vycházka, odpolední program
15,30 - 18,00 vyzvedávání z družiny

 

Poplatek za školní družinu je stanoven na 600,- Kč měsíčně. Zahrnuje nejen služby školní družiny, ale i možnost výběru maximálně dvou kroužků z nabídky zájmových kroužků.

Poplatek za školní družinu se platí do 15. dne v měsíci následovně:

září - prosinec: 2400,- Kč

leden - březen: 1800,- Kč

duben - červen: 1800,- Kč

 

číslo účtu školní družiny a školního klubu: 107-3390870207/0100

 

Rodiče při vyzvedávání využívají čipový systém u družinového vchodu.

 

Pro komunikaci s vychovatelkou volí příslušný zvonek též u družinového vchodu, příp. telefon:

Bc. Jana Fingrová, DiS. (272 088 235, 270 088 290)

Monika Messnerová (272 088 246)

Markéta Daňhová (272 088 291)

Monika Novotná (272 088 241)

Bc. Simona Volaříková (272 088 242)

Monika Kleisnerová (272 088 240)

Vladislava Höschlová (272 088 245)

Pavla Jabůrková (272 088 243)

Daniela Holá (272 088 292) -RANNÍ A KONCOVÁ ŠD

 

V době prázdnin je školní družina v provozu. Pokud rodiče projeví zájem o umístění dítěte, je to možné. Také jídelna poskytuje školní stravování v době prázdnin. Přihlášky k docházce žáků o vedlejších prázdninách vydají rodičům paní vychovatelky. Nepřihlásí-li se do stanoveného data minimálně 20 účastníků, bude se zřizovatelem projednáno přerušení provozu.

 

 Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu si můžete prohlédnout zde:

 /files/editor/78/Skolni-vzdelavaci-program-SD-2023-2024-.docx

/files/editor/78/Skolni-vzdelavaci-program-SK-2023-2024-.docx

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies