Externí kroužky

Kroužky pořádané externími spolupracovníky:

Florbal, Judo (přihlašování a platba v jiné organizaci)

 

In - line bruslení (přihlašování a platba v jiné organizaci)

www.jsmeinline.cz 

 

Gymnastika pro děti (přihlašování a platba v jiné organizaci)

 www.gymnastikaprodeti.org

 

Vážení rodiče,

Z kroužků pořádaných našimi externími spolupracovníky (kroužky konané v naší tělocvičně, platby a přihlášení v jiné organizaci) se děti po skončení kroužku DO ŠKOLNÍ DRUŽINY JIŽ NEVRACÍ! Dítě musí mít samostatný odchod nebo jej zákonný zástupce vyzvedne přímo od lektora kroužku.

 

                                                                                                                                                                                                                                      Děkujeme za pochopení.

Soubory ke stažení