Hlavní úkoly školy ve školním roce 2021/2022

 

Motto:

„Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale též vhodný terén, z něhož by mohly vzlétnout.“

E. Hemingway

Výchovně vzdělávací oblast:

 • vzdělávat podle školního vzdělávacího programu „Škola úspěšného života“, platná verze k 1. 9. 2021
 • realizovat školní projekt „Děti učí“
 • vést žáky ke vzdělanosti, poctivosti, slušnosti a odpovědnosti, naplňovat vizi školy „Společně hledáme správný směr“
 • aktivně využívat formativní hodnocení, individualizovat výuku (možnost výstupu v ročníkovém hodnocení)
 • propojit vyučování s praxí projektem „Rodiče učí“
 • podporovat program zpracovávání závěrečných prací žáků v 9. ročníku
 • připravit v 5., 7. a 9. ročníku žáky na zkoušky na gymnázia a střední školy
 • prohlubovat práci třídních učitelů prostřednictvím setkávání s žáky
 • rozvíjet vyjadřovací schopnosti – rétoriku ve všech vzdělávacích oblastech
 • pokračovat v programech určených pro žáky s odlišným mateřským jazykem
 • nabídnout žákům zájmové vzdělávání ve vysoké kvalitě
 • osamostatňovat žáky prostřednictvím sportovních kurzů, školních pobytů, akcí pro veřejnost
 • podpořit vzdělávání pedagogů 

 

Materiálně technická oblast:

 • realizovat projekt „Hledáme správný směr III“ v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • realizovat projekt „Cesta za inspirací II“ v operačním programu Praha – Pól růstu
 • postupně obnovovat vybavení tříd, možné zapojení do projektu Modernizace škol III

 

Hodnotící činnost vedení školy:

 • realizace nové koncepce předmětu informatika
 • výuka metodou CLIL
 • kooperace pedagogů ve třídě
 • výuka anglického jazyka podle školních standardů

 

Pedagogické rady:

 • 31. 8. 2021
 • 15. 11. 2021
 • 24. 1. 2022
 • 11. 4. 2022 (spolu s třídními schůzkami)
 • 27. 6. 2022

 

 Třídní schůzky a konzultace s rodiči:

 • 1. 9. 2021 (pouze pro rodiče dětí 1. tříd, přivítání prvňáčků)
 • 13. 9. 2021 – třídní schůzky (17:30 – 1. stupeň, 18:00 – 6. A, 18:10 – 6. B, 18:20 – 6. C a v 18:30 7. až 9. ročník)
 • 8. 11. - 12. 11. 2021 - individuální konzultace (třídní učitel – žák – rodič)
 • 17. 1. - 21. 1. 2022 - individuální konzultace (třídní učitel – žák – rodič)
 • 17. 1. 2022 – 18:00 informativní schůzka pro rodiče žáků hlásících se na střední školy
 • 17. 1. 2022 – 18:30 informativní schůzka pro rodiče žáků jedoucích na lyžařský kurz
 • 11. 4. 2022 – třídní schůzky (17:30 – 1. stupeň, 18:30 – 2. stupeň)
 • 13. 6. – 24. 6. 2022 - individuální konzultace (třídní učitel – žák – rodič), podle školy v přírodě

Konzultace s ostatními učiteli probíhají při pravidelných konzultačních hodinách v pondělí od 16 do 17 hod.

 

Schůzky výboru Spolku přátel školy Mendelova:

 • 6. 9. 2021  – 17:00
 • 8. 11. 2021 – 17:00
 • 17. 1. 2022 – 17:00
 • 4. 4. 2022 – 17:00
 • 30. 5. 2022 – 17:00

 

Dny otevřených dveří:

 • pondělí 22. listopadu 2021 (8:30 – 18:00 hodin) – Den rodičů
 • úterý 29. března 2022 (8:30 – 16:00 hodin)
 • kdykoli po dohodě

 

Zápis do 1. ročníku:

 • 6. a 7. dubna 2022 (13:00 – 18:00)
 • 13. 4. 2022 – zahájení Dílny předškoláčků, pokračuje 27. 4., 11. 5., 25. 5. 2022, vždy od 15:00 hodin
 • 25. 5. 2022 – ukončení Dílny předškoláčků, následuje schůzka pro rodiče od 17:00 hodin

 

Hlavní akce školy:

 • 1. 9. 2021 – slavnostní zahájení školního roku 2021/2022
 • 6. – 8. 9. 2021 – adaptační program pro 6. ročník
 • 8. 9. 2021 – 18:00 táborák pro 1. třídy
 • 29. 9. 2021 – třídní projektový den (výpravy za poznáním)
 • 30. 9. 2021 – příprava prezentace z projektového dne (3 vyučovací hodiny) a prezentace ve třídách
 • 8. 10. 2021 – Mendelánkování - program pro děti z mateřských škol
 • 22. 11. 2021 – Den rodičů
 • 3. 12. 2021 – Mikuláš (i pro mateřské školy)
 • 20. 1. 2022 – 10:00 ukončení hodnocení za 1. pololetí školního roku 2021/2022
 • 14. 2. 2022 – třídní projektový den (výpravy za poznáním)
 • 15. 2. 2022 – příprava prezentace z projektového dne (3 vyučovací hodiny) a prezentace ve třídách
 • 1. 3. 2022 – masopust
 • 13. 3. – 18. 3. 2022 – lyžařský kurz – Innerkrems (Rakousko)
 • 29. 3. 2022 – Den otevřených dveří
 • 6. a 7. 4. 2022– zápis do 1. tříd
 • 2. 5. 2022 – vyhlášení soutěže Přelet nad Mendelkou VI
 • 31. 5. 2022 – třídní projektový den (příprava školy v přírodě)
 • 6. 6. 2022 – 12. 6. 2022 – 1. turnus – školní pobyty hotel Medlov
 • 12. 6. – 18. 6. 2022 – 2. turnus – školní pobyty hotel Medlov
 • 18. 6. – 24. 6. 2022 – 3. turnus – školní pobyty hotel Medlov
 • 23. 6. 2022 – 10:00 hodin, ukončení hodnocení za 2. pololetí školního roku 2021/2022
 • 28. 6. 2022 – vyhodnocení soutěže Přelet nad Mendelkou VI
 • 28. 6. 2022 – Slavnost Slabikáře
 • 29. 6. 2022 – rozloučení s žáky 9. tříd
 • 30. 6. 2022 – slavnostní ukončení školního roku

 

 

Projekt DĚTI UČÍ :

projektové dny:

 • středa 29. 9. 2021 (s návazností na 30. 9. 2021)
 • pondělí 14. 2. 2022 (s návazností 15. 2. 2022)
 • úterý 31. 5. 2022

 

Tělovýchovné kurzy:

 • 1. 2. 2022 – zahájení výuky plavání (2. a 3. ročník, 2. pololetí)
 • 3. – 18. 3. 2022 – lyžařský kurz – Innerkrems (Rakousko)
 • 6. 6. – 24. 6. 2022 – 3 turnusy školních pobytů v hotelu Medlov, Vysočina

 

Prázdniny:

 • podzimní: 27. a 29. 10. 2021, ve čtvrtek 28. 10. 2021 je státní svátek
 • vánoční: 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022, vyučování začne v pondělí 3. 1. 2022
 • pololetní: 4. 2. 2022
 • jarní: 7. 3. – 13. 3. 2022
 • velikonoční: 14. 4. 2022, v pátek 15. 4. 2022 je svátek Velký pátek
 • hlavní: 1. 7. - 31. 8. 2022, nástup do školy je ve čtvrtek 1. září 2022

 

Ředitelské volno:

 • 27. září 2021

 

Přípravný týden:

 • 25. 8. – 31. 8. 2022 (výjezdní jednání 25. 8. – 26. 8. 2022)

 

Přijímací řízení na střední školy:

 • do 30. 11. 2021 termín odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou k rukám ředitele střední školy
 • do 1. 3. 2022 termín k odevzdání přihlášek k rukám ředitele střední školy (mimo škol s talentovými zkouškami)
 • 2. 1. – 15. 1. 2022 - talentové zkoušky
 • 15.1. - 31. 1. 2022 -  přijímací řízení na konzervatoř
 • 12. 4. – 30. 4. 2022 - 1. kolo přijímacích zkoušek