Hlavní úkoly školy ve školním roce 2023/2024

Motto:

„Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale též vhodný terén, z něhož by mohly vzlétnout.“ E. Hemingway

Výchovně vzdělávací oblast:

 • vzdělávat podle školního vzdělávacího programu „Škola úspěšného života“
 • realizovat školní projekt „Příroda nás učí“
 • vést žáky ke vzdělanosti, poctivosti, slušnosti a odpovědnosti, naplňovat vizi školy „Společně provázíme žáky k úspěchu“
 • vycházet z hodnot školy: profesionality, odpovědnosti, respektu, komunikace, spolupráce a důvěry
 • sledovat vzdělávací pokrok každého žáka, plánovat a realizovat výuku podle individuální potřeby žáka
 • nacházet společně s žákem důkazy o průběhu jeho učení
 • využívat autonomní a formativní hodnocení, stanovovat individuální konkrétní vzdělávací cíle
 • propojit vyučování s praxí projektem „Rodiče učí“
 • podporovat program zpracovávání závěrečných prací žáků v 9. ročníku
 • připravit v 5., 7. a 9. ročníku žáky na zkoušky na gymnázia a střední školy
 • prohlubovat práci třídních učitelů prostřednictvím třídnických hodin s žáky
 • rozvíjet vyjadřovací schopnosti – rétoriku ve všech vzdělávacích oblastech
 • pokračovat v programech určených pro žáky s odlišným mateřským jazykem
 • nabídnout žákům zájmové vzdělávání ve vysoké kvalitě
 • osamostatňovat žáky prostřednictvím sportovních kurzů, školních pobytů, akcí pro veřejnost
 • podpořit vzdělávání pedagogů  

 

Materiálně technická oblast:

 • realizovat operační projekt „Jan Amos Komenský“ – Hledáme správný směr IV
 • efektivně využít finance na digitalizaci školy

 

Hodnotící činnost vedení školy:

 • realizace nové koncepce předmětu informatika
 • výuka metodou CLIL
 • čtenářská gramotnost

 

Pedagogické rady:

 • 1. 9. 2023
 • 20. 11. 2023
 • 29. 1. 2024
 • 15. 4. 2024 (spolu s třídními schůzkami)
 • 24. 6. 2024

 

 Třídní schůzky a konzultace s rodiči:

 • 4. 9. 2023 (pouze pro rodiče dětí 1. tříd, přivítání prvňáčků)
 • 11. 9. 2023 – třídní schůzky (17:00 – 1. stupeň, 17:30 – 6. A, 17:40 – 6. B, 17:50 – 6. C a v 18:00 7. až 9. ročník)
 • 20. 11. - 24. 11. 2023 - individuální konzultace (třídní učitel – žák – rodič)
 • 15. 1. - 19. 1. 2024 - individuální konzultace (třídní učitel – žák – rodič)
 • 15. 1. 2024 – 18:00 informativní schůzka pro rodiče žáků hlásících se na střední školy
 • 15. 1. 2024 – 18:30 informativní schůzka pro rodiče žáků jedoucích na lyžařský kurz
 • 15. 4. 2024 – třídní schůzky (17:30 – 1. stupeň, 18:00 – 2. stupeň)
 • 3. 6. – 7. 6. 2024 - individuální konzultace (třídní učitel – žák – rodič)
 • Konzultace s ostatními učiteli probíhají při pravidelných hodinách v pondělí od 16 do 17 hod.

 

Schůzky výboru Spolku přátel školy Mendelova:

 • 11. 9. 2023  – 16:30
 • 13. 11. 2023 – 17:00
 • 15. 1. 2024 – 17:00
 • 15. 4. 2024 – 16:30
 • 3. 6. 2024 – 17:00

 

Dny otevřených dveří:

 • pondělí 27. listopadu 2023 (8:30 – 18:00 hodin) – Den rodičů
 • úterý 26. března 2024 (8:30 – 16:00 hodin)
 • kdykoli po dohodě

 

Zápis do 1. ročníku:

 • 10. a 11. dubna 2024 (13:00 – 18:00)
 • 17. 4. 2024 – zahájení Dílny předškoláčků, pokračuje 24. 4., 15. 5., 22. 5. a 29. 5. 2024, vždy od 15:00 hodin
 • 29. 5. 2024 – ukončení Dílny předškoláčků, následuje schůzka pro rodiče od 17:00 hodin

 

Hlavní akce školy:

 • 4. 9. 2023 – slavnostní zahájení školního roku 2023/2024
 • 6. – 8. 9. 2023 – adaptační program pro 6. ročník
 • 6. – 7. 9. 2023 – elektronické přihlašování na kroužky
 • 11. 9. 2023 – začínají kroužky
 • 13. 9. 2023 – 18:00  hodin táborák pro 1. třídy
 • 6. 10. 2023 – Mendelánkování - program pro děti z mateřských škol
 • 17. 10. 2023 – třídní projektový den „Příroda nás učí“
 • 18. 10. 2023 – příprava prezentace z projektového dne (3 vyučovací hodiny) a prezentace ve třídách
 • 27. 11. 2023 – Den rodičů
 • 5. 12. 2023 – Mikuláš (i pro mateřské školy)
 • 19. 1. 2024 – ukončení zadávání slovního hodnocení (1. – 3. ročník)
 • 25. 1. 2024 – 10:00 hodin ukončení hodnocení za 1. pololetí školního roku 2023/2024 (4. – 9. ročník)
 • 13. 2. 2024 – masopust
 • 22. 2. 2024 – třídní projektový den „Příroda nás učí“
 • 23. 2. 2024 – příprava prezentace z projektového dne (3 vyučovací hodiny) a prezentace ve třídách
 • 25. 2. – 1. 3. 2024 – lyžařský kurz – Innerkrems (Rakousko)
 • 26. 3. 2024 – Den otevřených dveří
 • 10. a 11. 4. 2024 – zápis do 1. tříd
 • 29. 4. 2024 – třídní projektový den „Příroda nás učí“
 • 30. 4. 2024 - příprava prezentace z projektového dne (3 vyučovací hodiny) a prezentace ve třídách
 • 2. 5. 2024 – vyhlášení soutěže Přelet nad Mendelkou VIII
 • 27. 5. 2024 – 1. 6. 2024 – 1. turnus – školní pobyty hotel Zadov*
 • 5. 6. 2024 – Olympijské hry (pořádají žáci 2. stupně a uč. TV)
 • 7. 6. 2024 – Atletický víceboj pro žáky 2. stupně
 • 10. 6. – 15. 6. 2024 – 2. turnus – školní pobyty hotel Zadov*
 • 15. 6. – 21. 6. 2024 – 3. turnus – školní pobyty hotel Zadov*
 • 20. 6. 2024 – 10:00 hodin ukončení hodnocení za 2. pololetí školního roku 2023/2024
 • 25. 6. 2024 – vyhodnocení soutěže Přelet nad Mendelkou VIII
 • 25. 6. 2024 – Slavnost Slabikáře
 • 25. 6. 2024 – fotbalový zápas žáci vs. učitelé
 • 26. 6. 2024 – rozloučení s žáky 9. tříd
 • 28. 6. 2024 – slavnostní ukončení školního roku

*změna vyhrazena

 

Vzdělávání pedagogů (pondělní pedagogická odpoledne a další vzdělávání):

každé pondělí od 14:15 do 16:00 (v případě potřeby déle)

 

Projekt Příroda nás učí :

projektové dny:

 • úterý 17. 10. 2023 (s návazností na 18. 10. 2023)
 • čtvrtek 22. 2. 2024 (s návazností na 23. 2. 2024)
 • pondělí 29. 4. 2024 (s návazností 30. 4. 2024)

 

Tělovýchovné kurzy:

 • 1. 2. 2024 – zahájení výuky plavání (2. a 3. ročník, 2. pololetí)
 • 25. 2. – 1. 3. 2024 – lyžařský kurz – Innerkrems (Rakousko)
 • 27. 5. 2024 – 1. 6. 2024 – 1. turnus – školní pobyty hotel Zadov*
 • 10. 6. – 15. 6. 2024 – 2. turnus – školní pobyty hotel Zadov*
 • 15. 6. – 21. 6. 2024 – 3. turnus – školní pobyty hotel Zadov*

*změna vyhrazena

 

Prázdniny:

 • podzimní: 26. a 27. 10. 2023
 • vánoční: 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024, vyučování začne ve středu 3. 1. 2024
 • pololetní: 2. 2. 2024
 • jarní: 5. 2. – 11. 2. 2024
 • velikonoční: 28. 3. 2024, v pátek 29. 3. 2024 je svátek Velký pátek
 • hlavní: 29. 6. - 1. 9. 2024, nástup do školy je v pondělí 2. září 2024

 

Ředitelské volno:

 • 29. září 2023

 

Přípravný týden:

 • 26. 8. – 30. 8. 2024 (výjezdní jednání 26. 8. – 27. 8. 2024)

  

Přijímací řízení na střední školy:

 • do 30. 11. 2023 termín odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou k rukám ředitele střední školy
 • do 1. 3. 2024 termín k odevzdání přihlášek k rukám ředitele střední školy (mimo škol s talentovými zkouškami)
 • 2. 1. – 15. 1. 2024 - talentové zkoušky
 • 15. 1. - 31. 1. 2024 -  přijímací řízení na konzervatoř
 • 12. 4. a 15. 4. 2024 - 1. kolo Jednotných přijímacích zkoušek

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies