Hlavní úkoly školy ve školním roce 2022/2023

 

Motto:

„Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale též vhodný terén, z něhož by mohly vzlétnout.“ E. Hemingway

  

 

Výchovně vzdělávací oblast:

 • vzdělávat podle školního vzdělávacího programu „Škola úspěšného života“
 • realizovat školní projekt „Děti sportují“
 • vést žáky ke vzdělanosti, poctivosti, slušnosti a odpovědnosti, naplňovat vizi školy „Společně hledáme správný směr“
 • sledovat vzdělávací pokrok každého žáka, plánovat a realizovat výuku podle individuální potřeby žáka
 • hledat společně s žákem důkazy o průběhu jeho učení
 • využívat autonomní a formativní hodnocení, stanovovat individuální konkrétní vzdělávací cíle
 • propojit vyučování s praxí projektem „Rodiče učí“
 • podporovat program zpracovávání závěrečných prací žáků v 9. ročníku
 • připravit v 5., 7. a 9. ročníku žáky na zkoušky na gymnázia a střední školy
 • prohlubovat práci třídních učitelů prostřednictvím třídnických hodin s žáky
 • rozvíjet vyjadřovací schopnosti – rétoriku ve všech vzdělávacích oblastech
 • pokračovat v programech určených pro žáky s odlišným mateřským jazykem
 • nabídnout žákům zájmové vzdělávání ve vysoké kvalitě
 • osamostatňovat žáky prostřednictvím sportovních kurzů, školních pobytů, akcí pro veřejnost
 • podpořit vzdělávání pedagogů  

 

Materiálně technická oblast:

 • realizovat projekt „Hledáme správný směr III“ v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • zapojit se do projektu „Jan Amos Komenský“ od 01.01.2023
 • obnovovat vybavení tříd, realizace projektu Modernizace škol III
 • efektivně využít finance na digitalizaci školy

  

Hodnotící činnost vedení školy:

 • realizace nové koncepce předmětu informatika
 • výuka metodou CLIL
 • tandemová výuka pedagogů
 • výuka anglického jazyka podle školních standardů

 

Pedagogické rady:

 • 31. 8. 2022
 • 14. 11. 2022
 • 23. 1. 2023
 • 17. 4. 2023 (spolu s třídními schůzkami)
 • 26. 6. 2023

 

 Třídní schůzky a konzultace s rodiči:

 • 1. 9. 2022 (pouze pro rodiče dětí 1. tříd, přivítání prvňáčků)
 • 12. 9. 2022 – třídní schůzky (17:30 – 1. stupeň, 18:00 – 6. A, 18:10 – 6. B, 18:20 – 6. C a v 18:30 7. až 9. ročník)
 • 14. 11. - 16. 11. 2022 - individuální konzultace (třídní učitel – žák – rodič)
 • 16. 1. - 20. 1. 2023 - individuální konzultace (třídní učitel – žák – rodič)
 • 16. 1. 2023 – 18:00 informativní schůzka pro rodiče žáků hlásících se na střední školy
 • 16. 1. 2023 – 18:30 informativní schůzka pro rodiče žáků jedoucích na lyžařský kurz
 • 17. 4. 2023 – třídní schůzky (17:30 – 1. stupeň, 18:30 – 2. stupeň)
 • 12. 6. – 23. 6. 2023 - individuální konzultace (třídní učitel – žák – rodič), podle školy v přírodě

Konzultace s ostatními učiteli probíhají při pravidelných konzultačních hodinách v pondělí od 16 do 17 hod.

 

Schůzky výboru Spolku přátel školy Mendelova:

 • 5. 9. 2022  – 17:00
 • 7. 11. 2022 – 17:00
 • 16. 1. 2023 – 17:00
 • 17. 4. 2023 – 16:30
 • 29. 5. 2023 – 17:00

 

Dny otevřených dveří:

 • pondělí 21. listopadu 2022 (8:30 – 18:00 hodin) – Den rodičů
 • úterý 4. dubna 2023 (8:30 – 16:00 hodin)
 • kdykoli po dohodě

 

Zápis do 1. ročníku:

 • 12. a 13. dubna 2023 (13:00 – 18:00)
 • 19. 4. 2023– zahájení Dílny předškoláčků, pokračuje 3. 5., 17. 5. a 31. 5. 2023, vždy od 15:00 hodin
 • 31. 5. 2023 – ukončení Dílny předškoláčků, následuje schůzka pro rodiče od 17:00 hodin

 

Hlavní akce školy:

 • 1. 9. 2022 – slavnostní zahájení školního roku 2022/2023
 • 5. – 7. 9. 2022 – adaptační program pro 6. ročník
 • 7. až 8. 9. 2022 – elektronické přihlašování na kroužky
 • 12. 9. 2022 – začínají kroužky
 • 14. 9. 2022 – 18:00 táborák pro 1. třídy
 • 23. 9. 2022 – Mendelánkování - program pro děti z mateřských škol
 • 26. 9. 2022 – třídní projektový den (výpravy za sportem)
 • 27. 9. 2022 – příprava prezentace z projektového dne (4 vyučovací hodiny) a prezentace ve třídách
 • 10. – 14. 10. 2022 – prožitkové kurzy pro žáky 7. ročníku (demokratická kultura ve škole)*
 • 21. 11. 2022 – Den rodičů
 • 5. 12. 2022 – Mikuláš (i pro mateřské školy)
 • 19. 1. 2023 – 10:00 ukončení hodnocení za 1. pololetí školního roku 2022/2023
 • 16. 2. 2023 – třídní projektový den (výpravy za sportem)
 • 17. 2. 2023 – příprava prezentace z projektového dne (4 vyučovací hodiny) a prezentace ve třídách
 • 21. 2. 2023 – masopust
 • 26. 2. – 3. 3. 2023 – lyžařský kurz – Innerkrems (Rakousko)
 • 4. 4. 2023 – Den otevřených dveří
 • 12. a 13. 4. 2023 – zápis do 1. tříd
 • 2. 5. 2023 – vyhlášení soutěže Přelet nad Mendelkou VII
 • 31. 5. 2023 – třídní projektový den (příprava školy v přírodě)
 • 1. 6. 2023 – sportovní den (pořádají žáci a uč. Tv)
 • 5. 6. 2023 – 11. 6. 2023 – 1. turnus – školní pobyty hotel Zadov*
 • 11. 6. – 17. 6. 2023 – 2. turnus – školní pobyty hotel Zadov*
 • 17. 6. – 23. 6. 2023 – 3. turnus – školní pobyty hotel Zadov*
 • 22. 6. 2023 – 10:00 hodin, ukončení hodnocení za 2. pololetí školního roku 2022/2023
 • 27. 6. 2023 – vyhodnocení soutěže Přelet nad Mendelkou VII
 • 27. 6. nebo 28. 6. 2023 – Slavnost Slabikáře
 • 28. 6. 2023 – rozloučení s žáky 9. tříd
 • 30. 6. 2023 – slavnostní ukončení školního roku

 

*změna vyhrazena

 

Vzdělávání pedagogů (pondělní pedagogická odpoledne a další vzdělávání):

každé pondělí od 14:15 do 16:00 (v případě potřeby déle)

 

Projekt děti SPORTUJÍ :

projektové dny:

 • pondělí 26. 9. 2022 (s návazností na 27. 9. 2022)
 • čtvrtek 16. 2. 2023 (s návazností na 17. 2. 2023)
 • čtvrtek 1. 6. 2023

 

Tělovýchovné kurzy:

 • 1. 2. 2023 – zahájení výuky plavání (2. a 3. ročník, 2. pololetí)
 • 26. 2. – 3. 3. 2023 – lyžařský kurz – Innerkrems (Rakousko)
 • 5. 6. – 23. 6. 2023 – 3 turnusy školních pobytů v hotelu Zadov, Šumava*

*změna vyhrazena

 

Prázdniny:

 • podzimní: 26. a 27. 10. 2022, v pátek 28. 10. 2022 je státní svátek
 • vánoční: 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023, vyučování začne v úterý 3. 1. 2023
 • pololetní: 3. 2. 2023
 • jarní: 13. 3. – 19. 3. 2023
 • velikonoční: 6. 4. 2023, v pátek 7. 4. 2023 je svátek Velký pátek
 • hlavní: 1. 7. - 3. 9. 2023, nástup do školy je v pondělí 4. září 2023

 

Ředitelské volno:

 • 18. listopadu 2022

  

Přípravný týden:

 • 28. 8. – 31. 8. 2023 (výjezdní jednání 28. 8. – 29. 8. 2023)

  

Přijímací řízení na střední školy:

 • do 30. 11. 2022 termín odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou k rukám ředitele střední školy
 • do 1. 3. 2023 termín k odevzdání přihlášek k rukám ředitele střední školy (mimo škol s talentovými zkouškami)
 • 2. 1. – 15. 1. 2023 - talentové zkoušky
 • 15. 1. - 31. 1. 2023 -  přijímací řízení na konzervatoř
 • 12. 4. – 30. 4. 2023 - 1. kolo přijímacích zkoušek

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies