Vnitřní řád školní jídelny (platný od 01.09.2020)

 

1. Provoz školní jídelny je stanoven ve dnech školního vyučování v době

                                   od 11:55 – 14:15 hodin          výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy

                                   od 11:40 – 11:55 hodin          výdej obědů pro cizí strávníky

2. Do školní jídelny mohou chodit na oběd všichni žáci a zaměstnanci školy v době jejich pobytu ve škole. V době školních prázdnin se můžou žáci stravovat při přihlášení stanoveného počtu 20 žáků.   

3. ŠJ vaří také pro cizí strávníky.

4. Každý žák se může přihlásit na obědy do školní jídelny. Přihláška je k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny nebo na webu školy.

5. Stravné se platí měsíčně bezhotovostně nebo poštovními poukázkami. Trvalým příkazem do 5. pracovního dne v ceně 22 obědů. Inkasem ze všech účtů vždy k 7. dni v měsíci. Poštovní poukázkou první týden v září zaplatí strávník zálohu ve výši 22 obědů. Stravné je možné hradit v hotovosti v pokladně ŠJ.

6. Každý den je výběr ze dvou jídel, volí se týden dopředu. Z vážných provozních důvodů se výběr jídel může omezit na jedno jídlo.

7. V ŠJ je zaveden systém čipů, který musí mít každý strávník. Zakoupí ho u vedoucí školní jídelny za 50,- Kč. Čip zůstává majetkem strávníka, zaplacená částka se po skončení docházky do ŠJ nevrací. Pokud strávník čip nemá, vedoucí školní jídelny mu zapůjčí na oběd náhradní kartu. Nemá-li čip déle, jak tři dny, obědy mu budou odhlášeny až do doby, než si zakoupí nový.

8. Odhlašování obědů – nejpozději do 7:30 hod. na týž den v kanceláři vedoucí ŠJ, telefonicky (tel. čísla: 272 088 227, 734 120 474 nebo e-mailem: sperlovai@zsmendelova.cz). První den nemoci si strávník nebo jeho zástupce může vyzvednout oběd od 11:40 do 11:55 hodin v ŠJ.

9. Jídelní lístky jsou uveřejněny i na internetu (http://objednavky.jidelna.cz), zde je možno volit i odhlašovat obědy. Kód k přihlášení sdělí zájemcům vedoucí ŠJ.

10. Po dobu stravování žáků zajišťuje škola nad žáky dohled.

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies