Pravidla zajištění finančních prostředků pro akce školní družiny ZŠ Mendelova

  

1)     Jednotlivé akce pořádané školní družinou jsou pro žáky ŠD dobrovolné (divadlo, návštěva muzea, výstavy, půldenní výlet, celodenní výlet atd,).

 

2)     V případě účasti (přihlášení) dítěte rodiči na akci pořádanou školní družinou, hradí finanční náklady rodiče jednotlivých žáků.

 

3)     S akcí a výší finanční úhrady dané akce musí být rodiče seznámeni minimálně 1 týden před konáním akce.

 

4)     Vyúčtování dané akce je poté k dispozici rodičům u vedoucí školní družiny.

 

5)     V případě zrušení akce budou o tomto rodiče vyrozuměni a vybrané peníze jim budou vráceny.