Výuka

AJ Dvořáková

Prosím, aby děti měly na hodiny vždy učebnici, sešit (č. 424), vybavený penál (pastelky, nůžky, lepidlo). Doporučuji nosit věci v plastových…