Ukončení hodnocení za 1. pololetí

Hodnocení  žáků za 1. pololetí školního roku 2023/2024 bude ukončeno ve čtvrtek 25. ledna 2024 v 10:00 hodin.

Pokud mají rodiče pochybnosti o hodnocení svého dítěte, mohou od doby, kdy se o hodnocení dozvěděli, podat žádost o přezkoušení.

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies