Ukončení hodnocení za 1. pololetí

Hodnocení bude ukončeno ve čtvrtek 19. ledna 2023 v 10:00 hodin.

 

Prosíme rodiče, aby se zúčastnili v týdnu od 16. ledna 2023 triád, při nichž budou konzultovány vzdělávací pokroky dětí.

 

Může nastat situace, kdy nebude dítě hodnoceno z důvodu vysoké absence. Na vysvědčení bude uvedeno nehodnocen(a). Do 31. března mají žáci možnost hodnocení si doplnit, případně k tomu může dojít až na konci školního roku. Důležité je, aby dítě bylo hodnoceno na konci školního roku.

 

Mají-li rodiče pochybnosti o hodnocení dítěte, mohou po termínu ukončení hodnocení (od 19.01.2023) požádat o přezkoušení žáka ředitelku školy.