Škola v přírodě

Těšíme se na školu v přírodě. 

Ubytováni budeme v hotelu Zadov.

 

Rozdělení turnusů:

1. turnus 05.06.2023 - 11.06.2023: 7., 8. a 9. ročník, vedoucí PhDr. Martina Thumsová (tel.: 602 270 472)

2. turnus 11.06.2023 - 17.06.2023: 1., 2. a 3. ročník, vedoucí Mgr. Lenka Hůrková (tel.: 724 354 941) 

3. turnus 17.06.2023 - 23.06.2023: 4., 5. a 6. ročník, vedoucí Mgr. Jana Benešová (tel.: 733 713 301)

 

Cena pobytu je 5 500,- Kč a zahrnuje ubytování, stravování, dopravu autobusem, pojištění.

 

Záloha: 2 000 Kč do 15. listopadu 2022

Doplatek:  3 500 Kč do 10. dubna 2023

Rodiče si mohou s referentkou školy paní Pamelou Havlíčkovou dohodnout splátkový kalendář (havlickovap@zsmendelova.cz, tel.: 272 088 224).

V odůvodněných případech je možné do 10. dubna 2023 požádat výbor SPŠM o příspěvek (prostřednictvím třídních učitelů). Příspěvek dítě obdrží po absolvování školy v přírodě.

 

Dokumenty:

informační letáček

závazná přihláška

zdravotní dotazník a potvrzení o bezinfekčnosti (musí být opatřeno datem odjezdu dítěte na školu v přírodě)

potvrzení lékaře (výpis z karty, platí 2 roky, po skončení školy v přírodě bude potvrzení dítěti vráceno) 

souhlas s ošetřením

poučení (žáci 7. - 9. ročníku)

 

 

Platbu je nutné uhradit na účet školy 43-4338360247/0100. Variabilní symbol sdělí přihlášeným žákům referentka školy Pamela Havlíčková (tel. 272 088 224) nebo třídní učitel(ka). Variabilní symbol je stejný jako pro platby školní družiny nebo obědů ve školní jídelně.

 

V případě, že se žák nebude moci zúčastnit školního pobytu z důvodu nemoci (na základě lékařského potvrzení), bude mu vrácena celá zaplacená částka. Pokud bude přijíždět později nebo odjíždět dříve, zůstane částka za pobyt neměnná.

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies