Přihlašování do kroužků

se bude konat od středy 7. září (od 6:00 hodin) do čtvrtka 8. září (do 12:00 hodin) 2022.

 

Informace k zájmovým kroužkům  

 

 • Platba za školní družinu 500,- Kč měsíčně.

 

 • Ve školní družině je výběr maximálně z 2 zájmových kroužků.

               (+ kroužek AJ v 1. – 2. tř.)

 

 • Platba za školní klub činí 300,- Kč měsíčně.

 

 • Ve školním klubu je výběr zájmových kroužků neomezený, ale při přihlašování na webu školy Vás systém pustí k přihlášení pouze dvou kroužků. Zbývající kroužky je nutné dohlásit vedoucí ŠK e-mailem: capkovah@zsmendelova.cz. Děkujeme za pochopení.

 

 • Pokud dítě v 1. a 2. třídě není přihlášeno do školní družiny, platí poplatek za kroužek AJ 300,- Kč měsíčně.

 

 • Platba za ŠD i ŠK probíhá čtvrtletně, vždy do 15. v daném měsíci. ŠD – na účet školní družiny a školního klubu, ŠK – na účet školní družiny a školního klubu nebo v hotovosti u pí Čapkové.

 

           Číslo účtu ŠD a ŠK:  107-3390870207/0100

 

 • Přihlašování do kroužků probíhá přes variabilní symbol dítěte (stejný jako ve školní jídelně, platí po celou dobu školní docházky) na webu školy.

 

 • Elektronický systém přihlašování do zájmových kroužků bude spuštěn ve středu 7. září 2022 v 6:00 hodin. Přihlašování bude ukončeno ve čtvrtek 8. září 2022 v 10:00 hodin.

 

 • Zájmové kroužky začínají v pondělí 12. září 2022.

 

 • Seznam dětí (pod variabilními symboly) přihlášených do jednotlivých kroužků bude vyvěšen u družinového vchodu v pátek 09.09.2022. Současně bude rodič o přihlášení dítěte do kroužků informován e-mailem.

 

 • Pro přihlášení dítěte do školního klubu je třeba vyplnit Zápisní lístek do ŠK, který obdrží dítě u vedoucí školního klubu Heleny Čapkové. Bez vyplnění Zápisního lístku není možné, aby dítě navštěvovalo kroužky ŠK.

 

Další dotazy o zájmových kroužcích vám poskytne paní Helena Čapková, vedoucí školního klubu, osobně nebo na tel. 272 088 245.