Co se děje ve škole o prázdninách?

O prázdninách dochází ve škole k údržbě i vytváření nových učeben.

Jako každým rokem malujeme, vyměňujeme lina, uklízíme a opravujeme rozbité zařízení.

V letošním roce jsme získali 2 miliony Kč v rámci rozvojového programu Praha - Pól růstu. Původně jsme měli rekonstruovat učebnu chemie, dílnu a tři učebny cizích jazyků. Z důvodu nárůstu cen se budou realizovat pouze dvě velké učebny. Řídící orgán na MHMP pracuje velmi zdlouhavě a na začátku prázdnin nemáme právní akt (smlouvu). Je možné, že o prázdninách vše nestihneme uskutečnit a práce se protáhnou do začátku školního roku.